Lot 761

Lot: 761

INDIA / GUJARAT – 17°/18° EEUW sculptuur (stele) in gele zandsteen met de voorstelling van één van de 24 “Thirtankara’s” van de Jain religie met typisch naakt lichaam in bewegingloze meditatieve houding om zich te focussen op het innerlijke van de zieke en afstand te doen van het lichamelijke – 86 x 45 cm Afbeeldingen van de Tirthankara’s worden door de Jains niet vereerd als goden maar als verwijzingen naar grote leraars die hen aanmoedigen het pad naar de uiteindelijke verlichting te bewandelen.

17th/18th Cent. Indian Gujarat yellow sandstone sculpture representing one of the 24 “Thirtankaras” of the Jain religion with typical naked body in motionless meditative posture to focus on the inner being of the sick and renounce the physical

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 10000-15000 euro