Voorwaarden Inbreng

DVC is – zoals u wellicht veronderstelt – steeds op zoek naar goede schilderijen, tijdperkmeubelen, zilver, porselein & faĆÆence, (wand)tapijten, lusters en sculpturen. Indien nodig verkopen wij de totaliteit van een inboedel, zoals dikwijls gebeurt wanneer DVC (door de rechtbank) wordt aangesteld in faillissementen of voogdijschappen en erfeniskwesties.

Ofschoon deze zaken van groot belang zijn voor DVC, niet minder belangrijk zijn echter de particuliere inbrengen, los van eenĀ  totale inboedel.

De praktische kant, als u aan DVC goederen wil toevertrouwen, ziet er als volgt uit:

 1. een eerste contact met DVC:
  • u brengt de goederen tot bij DVC (’t liefst na afspraak);
   • dit kan iedere vrijdagnamiddag (14u- 17u) of zaterdagochtend (10u – 12u in onze zaak te Antwerpen of na afspraak
   • te Gent: maandag van 14u-17u of na afspraak
 2. DVC gaat over totĀ expertise en eventuele schattingĀ van de goederen. DVC is echter in geen geval verantwoordelijk wat betreft de authenticiteit van de goederen, die zij naar goed vermogen checkt en die zij in alle vertrouwen opneemt. DVC kan steeds terugvallen op de eigenaar/inbrenger bij problemen qua authenticiteit of datering. In deze gevallen kan DVC de door hen aan de inbrenger uitbetaalde som terugeisen.
 3. gaat u akkoord met de eventuele schatting, dan maakt DVC eenĀ consignatiebonĀ (een soort contract) op, waarop naast uw en onze gegevens, de goederen – genummerd – beschreven staan, samen met een eventuele ramingsprijs
 4. goederen kunnen op afspraak in alle anonimiteitĀ afgehaald worden. Voor afhalingen wordt een kost aangerekend, afhankelijk van de afstand en de massa, los van de kostprijs voor eventueel gebruik van een ladderlift en andere factoren.
 5. de goederen wordenĀ gecatalogeerd mits eventuele opzoekingen door DVC of een in dat gebied bevoegde expert; fotomateriaal wordt door DVC gerealiseerd (zonder kosten!) ter illustratie van de uitnodiging en cataloog
 6. de goederen worden zo gunstig mogelijkĀ tentoongesteldĀ tijdens enkele expositiedagen, voorafgaand aan de veiling(en)
 7. tijdens deĀ veiling is het de taak van DVC om de aan haar toevertrouwde zaken, zo goed mogelijk te verkopen; de inbrenger kan uiteraard aanwezig zijn tijdens de veiling om aldus de verkoop te volgen.
  De verkopen zelf worden – zoals wettelijk bepaald – genoteerd in een proces-verbaal door een gerechtsdeurwaarder.
 8. Na de veiling wordt er 4 weken na de verkoopsdatumĀ afgerekend.

Voor deze diensten (schatting & expertise, verkoop & afrekening) wordt u eenĀ commissie van 15% en 2 euro per lot, berekend op de tijdens de veiling behaalde toeslagprijs, aangerekend.
Transport mogelijk vanaf 100 euro

Het is uiteraard ook in het belang van DVC om tijdens de veiling een zo hoog mogelijke verkoopprijs te halen, aangezien wij op percent werken.

Wilt u van de diensten van DVC gebruik maken dan kunt u ons telefonisch bereiken:

 • te AntwerpenĀ op 03/232.36.64
 • te MariakerkeĀ op 09/224.14.40
 • via email of u kunt bij ons langskomen.
 • te Antwerpen, Ellermanstraat 36 (iedere vrijdag tussen 14u en 17u en zaterdag tussen 10u en 12u)
 • te Mariakerke, Zandloperstraat 10 (iedere maandag tussen 14u en 17u of na afspraak)