Lot 633

Lot: 633
Your Bid:

Prachtige zeventiende eeuwse Vlaamse zgn beeldenkast in eik met bijzonder fijn en rijkgesculpteerde ornamentiek in de vorm van gecanneleerde zuilen, friezen met jachttaferelen, koppen van figuren en amourtjes, paneeltjes met lieflijke scènes en met volle figuren, die symbool staan voor “Hoop, geloof en liefde” – met vier deuren – 235 x 173 x 72 cm

superb 17th Cent. Flemish cupboard in oak with particularly fine and richly decorated ornamentation with fluted columns, friezes with hunting scenes, heads of figures and amours, full figures, which symbolize “Hope, faith and love”, …

Auctionday 23/06/2024
Estimation 1000 - 5000 euro
<< back to the catalogue