Lot 200

Lot: 200
Your Bid:

Complete verzameling van twaalf penningen ivm het Belgisch koningshuis uitgegeven door het “Benelux Muntenkantoor” in gemerkt zilver – op 5555 ex. – met kistje en informatie

complete collection of twelve medals related to the Belgian royal family issued by the “Benelux Mint Office” in marked silver – 5555 ex. – with box and information

Auctionday 30/09/2023
Estimation 100-200 euro
<< back to the catalogue