Lot 142

Lot: 142
Your Bid:

Lot van vijf vrij zeldzame zeventiende eeuwse Delftse tegels telkens met de voorstelling van een soldaat in harnas of in tenue

five quite rare 17th Cent. tiles in ceramic from Delft, each with the depiction of a soldier in armor or in uniform

Auctionday 30/09/2023
Estimation 0-300 euro
<< back to the catalogue