Lot 127

Lot: 127
Your Bid:

CAMBODJA – KHMER – 10°/12° EEUW linteel in steen met centraal de voorstelling van de “Creatie” met een in een nis zittende Vishnu met drie hoofden, omringd door ‘engelen’ en aanbidders met olifantenhoofd – 49,5 x 114 cm – gemonteerd uit een collectie uit het Groothertogdom Luxemburg ex-collectie uit La Louvière

10th/12th Cent. Cambodian Khmer stone lintel with the depecition of the “Creation” with in the center the representation of Vishnu with three heads sitting in a niche, surrounded by ‘angels’ and worshipers with elephant heads

Auctionday 22/06/2024
Estimation 2000 - 6000 euro
<< back to the catalogue