Lot 113

Lot: 113
Your Bid:

INDIA / RAJASTHAN – mogelijk 15°/16° EEUW vrij uitzonderlijke Hindoe-tantrische sculptuur in witte marmer met centraal de voorstelling van een “yoni” (vrouwelijk aspect) met een opening om er water (symbool voor goddelijke nectar) uit te laten stromen, geflankeerd door twee naga’s als bescherming, bovenaan is er mogelijk een voorstelling van de schenker van het stuk – 66 x 83 cm – gemonteerd

quite special Indian Rajasthan , maybe 15th/16th Cent. Hindu-tantric sculpture in white marble with the depiction of a ‘yoni’ and two protecting nagas, on top there is presumably a portrait of the donor of this sculpture

Auctionday 22/06/2024
Estimation 1000 - 2000 euro
<< back to the catalogue