Lot 1024

Lot: 1024
Your Bid:

HEYENS HUGO (1942 – 1987) twee ingekaderde tekeningen en een map met niet-ingekaderde etsen, tekeningen meestal met dieren als thema

two framed drawings and a bundle with unframed etchings and drawings by H. Heyens

Auctionday 5/05/2024
Estimation - euro

Artist

HEYENS HUGO (1942 – 1987) (17)
HEYENS HUGO (1942 – 1987) (17)

<< back to the catalogue