Lot 395

Lot: 395

17°/18° eeuwse zgn rankenkast in eik met lade en twee deuren en met typisch gesculpteerde ornamentiek

17th/18th Cent. armoire in oak

Auctionday 26/09/2020
Schatting/Estimation 300-1000 euro