Lot 721

Lot: 721

Chinese schildering met de voorstelling van Jurojin, de god van het lange leven, afgebeeld als een oude man met hert – 108 x 47

Chinese “Jurojin, the God of longevity” painting

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 500-800 euro