Lot 710

Lot: 710

Antieke, allicht Birmaanse Pali-gebedenboek met bladen van palmbladeren met handgeschreven sutra’s – lengte : 56,5 cm

antique, likely Burmese, Pali praying book with palmleaf sheets with hand written sutra scriptures

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 100-300 euro