Lot 59

Lot: 59

Zeventiende/achttiende eeuws, allicht Vlaams, altaarkastje in eik met deur met rijkgesculpteerd paneel met barokke ornamentiek ooit aangekocht bij Zeberg – Antwerpen

17th/18th Cent. probably altar cabinet in oak with a door with a finely sculpted panel

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 200-300 euro