Lot 21

Lot: 21

Negentiende eeuwse Russische ikoon met de voorstelling van een heilige, met rizza in deels verguld massief zilver, gemerkt “84” (en met initialen van de maker) en in een kijkkastje – 21,5 x 17

19th Cent. Russian “Saint” icon with its silver in partially gilded silver, marked “84” and with maker’s initials – in a frame with box

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 150-300 euro