Lot 411

Lot: 411

Negentiende eeuwse calligrafische schildering in de stijl van Mir Muhammad Qazwini met de voorstelling van een gezegde van de profeet Mohammed : “Ik ben de stad van de kennis en Ali is de poort” – 21,5 x 30

19th Cent. calligraphy in the style of Mir Muhammad Qazwini with the sayin of the Prophet Mohammed “I am the city of knowledge and Ali is its gate”

Veilingdag/Auctionday 2/10/2021
Schatting/Estimation 250-400 euro