Lot 396

Lot: 396

Twee antieke processiekruisen met de typische symbolen van het lijden van Christus, die door de Capucijnen bijzonder vereerd werden (in hun geloof richtten zij zich vooral op het lijden van Christus) – hoogtes : 228 en 246 cm

two antique procession crosses typical for the Capucin monks, who veneered especially the sufferings of Christ

Auctionday 26/09/2020
Schatting/Estimation 100-200 euro