Lot 880

Lot: 880

OUD STEENTIJDPERK of PALEOLITHICUM werkinstrument, allicht een bijl, in steen prov : vroegere collectie Albert Topiol – Antwerpen

Paleolithical tool, probably an axe, in stone

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 120-150 euro