Lot 848

Lot: 848

OUD ROMEINSE RIJK – 1°/3° EEUW grafvondst : handspiegel in brons met typische patine – hoogte : 18 cm uit een oude Belgische collectie (Brussel) er kan een certificaat opgemaakt worden

1st/3rd Cent. Ancient Rome mirror in bronze – a certificate can be given

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 250-500 euro