Lot 836

Lot: 836

CHINA – HAN – DYNASTIE (206 voor – 220 na Christus) grafvondst : een sculptuur in aardewerk in de vorm van een karos met twee wielen, getrokken door een buffel – 29,2 x 14,6 x 15 cm met TL-attest

Chinese Han period tomb find : a sculpture in earthenware depicting a carriage with two wheels pulled by a buffalo with TL attestation

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 1700-2500 euro