Lot 8

Lot: 8

VLAANDEREN – 16°/17° EEUW Mechelse albasten reliëf met de voorstelling van het “Laatste Avondmaal” – met typische kader – 12,5 x 10 ooit aangekocht bij Zeberg – Antwerpen (met etiket op verso)

16th/17th Cent. Flemish alabaster relief from Malines with the representation of “The Last Supper” – with typical frame

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 500-800 euro