Lot 715

Lot: 715

TIBET – ca 1950 tantrisch-boeddhistische tempeldecoratie (52 x 25,5 cm) in koper met repoussé-decor en met de vrij zeldzame voorstelling van een doodshoofd (“citipati”) en een menselijk gelaat met lang gegolfd haar en krullen op het hoofd Het lange krullende haar en de krullen op het hoofd symboliseren de zgn “nadi”, de psychische kanalen van leegte in het lichaam, die pranische impulsen in een netwerk leiden, strekken zich in feite uit buiten het lichaam als wat we ‘tentakels’ zouden kunnen noemen. Deze tentakels staan in wisselwerking met de geëxternaliseerde objecten van waarneming, mee

old Tibetan tantric-buddhistic (repoussé) relief in brass

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 300-500 euro