Lot 441

Lot: 441

Lot (2) van een ets, getekend Dirk Baksteen, en een tekening gesigneerd Frans Van Giel – 16,5 x 15,5 en 31,5 x 24,5 cm

etching signed Dirk Baksteen and a drawing signed Frans Van Giel

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 0-20 euro