Lot 289

Lot: 289

AI WEIWEI (°1957) ingekaderde handgemaakte porseleinen “Sunflower Seed” – 21,5 x 21,5 (kader) met certificaat van echtheid door “Signari Gallery” dit exemplaar is een onderdeel van de installatie in het Tate Modern te Londen van 2010. Voor deze installatie zijn er honderd miljoen gemaakt, die na de originele tentoonstelling verdeeld werden over twaalf kleinere expo’s in verschillende musea en gallerijen

Ai Weiwei handcrafted porcelain “Sunflower Seed” – with certificate by “Signari Gallery” – this seed comes from the installation in Tate Modern, London of 2010. For this installation one hundred million pieces were made, after which they were separated and exhibited in twelve smaller exhibitions in museums and galleries around the world

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 500-1500 euro

Artist

AI WEIWEI (°1957) (1)
AI WEIWEI (°1957) (1)