Lot 854

Lot: 854

Lot van vijf Romeinse olielampjes en een pijpje in aardewerk

five Ancient Rome oillamps and a small pipe in earthenware

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 0-100 euro