Lot 853

Lot: 853

Zeevondst : waarschijnlijk Oud-Romeinse amfoor in aardewerk – hoogte : 67 cm – gemonteerd (80 cm hoog)

probably Ancient Rome amphora in earthenware, found in the sea

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 0-300 euro