Lot 821

Lot: 821

Twee kleine Amerikaanse tafelkandelaars met kroon voor drie kaarsen van de jaren ’30/’40 in massief zilver, gemerkt “sterling” – hoogte : 12 cm

two thirties’/forties’ American candelabra in “sterling” marked silver

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 100-200 euro