Lot 801

Lot: 801

ZWITSERLAND – 18° EEUW twee vrij zeldzame zgn “Stegkanne” uit Bern in tin, één met het merk van Abraham Ganting (ca 1740/50) en één met het merk van Jacob Ganting (1704 – 1710) – hoogtes : 32 cm

two quite rare 18th Cent. Swiss’ “Stegkanne” from Bern in pewter, one marked Abraham Ganting (ca 1740/50) and one marked Jacob Ganting (1704 – 1710)

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 1000-3000 euro