Lot 420

Lot: 420

MICHAEL MULLER (° 1953) “Taschen” luxe editie van het boek “Sharks” gen° 422/1200 in zijn originele metalen kooi (refererend naar de haaienkooien) – dd 2016 getekend

”Taschen” luxury edition of the Michael Muller book “Sharks” dd 2016 in its original metal cage signed

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 1000-1500 euro