Lot 419

Lot: 419

SEBASTIAO SALGADO (° 1944) “Taschen” luxe editie van het boek “Genesis” met een apart ingekaderde foto (met oud label) getekend

”Taschen” luxury edition of the book “Genesis” by and signed by Sebastiao Salgado – with a framed photograph (with old label)

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 800-1200 euro