Lot 398

Lot: 398

OOST- AZIË – waarschijnlijk late 19° EEUW olieverfschilderij met de voorstelling van de Egyptische koning Baybars al-Bandaqdari in Cairo, die de Egyptische drager van de profeet presenteert – 62,5 x 85,5

East Asian probably late 19th Cent. oil painting representing the honorable prophet’s Egyptian bearer presented by the Egyptian king in Cairo, Baybars al-Bandaqdari

Veilingdag/Auctionday 2/10/2021
Schatting/Estimation 400-600 euro