Lot 122

Lot: 122

LINDSTRÖM BENGT (1925 – 2008) aquagravure n° 7/25 met typische reliëfwerking en met een typisch thema dd 1992 – 75 x 55 getekend

Lindström signed aqua-engraving print with a typical theme dd 1992

Veilingdag/Auctionday 5/06/2021
Schatting/Estimation 300-500 euro

Kunstenaar

LINDSTRÖM BENGT (1925 – 2008) (3)
LINDSTRÖM BENGT (1925 – 2008) (3)