Lot 1002

Lot: 1002

Lot met originele grafische Belgische en Franse werken met oa een lavis getekend L Spilliaert (?) met colleciestempel op verso “Janssens”, werk van Jan Burssens, Vlerick, Armand Heins, …

Several works by Belgian and French artists with among others a lavis technique signed L Spilliaert (?) with collection stamp on the back “Janssens”, work by Jan Burssens, Vlerick, Armand Heins, …

Veilingdag/Auctionday 7/06/2021
Schatting/Estimation 0-150 euro