Lot 41

Lot: 41

20° eeuws Belgisch onleesbaar getekend olieverfschilderij op doek : “Dreef” – 80,5 x 60

20th Cent. Belgian illegibly signed oil on canvas

Auctionday 8/06/2020
Schatting/Estimation euro