Lot 368

Lot: 368

VLAANDEREN / ANTWERPEN – 17° EEUW olieverfschilderij op paneel met een Kalvariesène met Maria, Johannes en Maria Magdalena bij het kruis – 109 x 79 met op verso een Antwerps paneelmerk

17th Cent. Flemish oil on panel from the School of Antwerp – with a panelmark on the back

Auctionday 26/09/2020
Schatting/Estimation 500-1000 euro