Lot 33

Lot: 33

Vrij speciale Chinese sculptuur in ivoor in de vorm van een gedekseld recipiënt (25 cm hoog) met een fijngesculpteerde ornamentiek en met een ketting – ca 1930

quite special Chinese lidded vessel in ivory with fine carvings and a chain

Veilingdag/Auctionday 14/12/2019
Schatting/Estimation 400-700 euro