Lot 31

Lot: 31

BELGISCHE SCHOOL – 20° EEUW onleesbaar getekend olieverfschilderij op doek : “Treurwilgen” – 80 X 100

20th Cent. Belgian oil on canvas – illegibly signed

Auctionday 8/06/2020
Schatting/Estimation euro