Lot 2b

Lot: 2b

Vier bibelots in gemerkt “Dresden” porselein : officieren van het leger van Napoleon I (oa Murat) – één ervan is getekend – hoogtes van 28 tot 31 cm

four “Napoleontic officer” figures in marked porcelain – one is signed

Veilingdag/Auctionday 15/02/2020
Schatting/Estimation - euro