Lot 12

Lot: 12

Lot (3) van twee 18° eeuwse Chinese bowls en een schaal in porselein met blauwwit decor respectievelijk met bloemen en met landschap – diameters : 12 en 21,5 cm

two 18th Cent. Chinese bowls (flower decor) and a dish (landscape decor) in porcelain with blue-white decor

Auctionday 26/09/2020
Schatting/Estimation 150-250 euro