Lot 945

Lot: 945

INDONESIË / SUMA – 19°/20° EEUW kam in schildpad met een typische gebruikspatine en met typische, fijngesneden ornamentiek – hoogte en breedte : 17 en 14 cm – gemonteerd

19th/20th Cent. Indonesian Suma comb in tortoiseshell with fine carvings

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 200-300 euro