Lot 805

Lot: 805

EGYPTE of SYRIË – 15° / 16° EEUW (?) Koran Mamluk pagina met Arabisch manuscript geschreven in Muhaqqaq geschrift met verzen uit de Sura Al-Naziaat en met een later gedecoreerde omlijsting – 25,5 x 20

15th/16th Cent. Egyptian or Syrian Quran Mamluk leaf with Arabic manuscript on paper, written in Muhaqqaq script with verse from Sura Al-Naziaat surrounded by a later decorated margin.

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 600-800 euro