Lot 764

Lot: 764

INDIA / GUJARAT – 19° EEUW mystiek Hindoe diagram (“yantra”) in witte marmer met de voorstelling van de zeven chakra’s – 80 x 38 cm – gemonteerd In het hindoeïsme en tantra maakt het begrip chakra deel uit van ideeën die gerelateerd zijn aan de esoterische anatomie. Deze ideeën worden meestal geuit in teksten die de agamas of tantra’s worden genoemd. De standaard Sanskriettekst noemt “sat-cakra-nirupana”, hetgeen betekent de ‘omschrijving van de zes chakra’s’. De zevende chakra wordt vaak niet als een chakra beschouwd, omdat deze allesoverstijgend is en dus ook voorbij gaat aan het idee

19th Cent. Indian Gujarat Jain mystic Hindu diagramme or “Yantra” in white marble with the representation of seven chakra

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 1000-2000 euro