Lot 763

Lot: 763

INDIA / UTTAR PRADESH (omgeving van Mathura) – KUSHAN-PERIODE (ca 185BC – 220) sculptuur in zandsteen, die in oorsprong deels uitmaakte van de borstwering van een stoepa en is dus ook op de achterkant gesculpteerd : “Vorst of edelman” (met voor deze periode typische hoofdtooi en juwelen) – 66 x 24 x 16 cm De vroeg-boeddhistische Kushan beeldhouwkunst ontwikkelde de antropomorfe iconografische vorm van de Boeddha figuur en putte hiervoor uit het basisconcept van “de kenmerken van een groot edel wezen”, de “mahapurusha lakshana”, aan wiens basis dan weer de aloude voorstelling van de woudg

Indian Kushan period (ca 185BC – 220) sculpture in sandstone, which originally formed part of the parapet of a stupa and is therefore also sculpted on the back : “Prince or nobleman” (with headdress and jewels typical for this period)

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 7000-12000 euro