Lot 759

Lot: 759

CENTRAAL INDIA / MADHYA PRADESH – CHANDELLA-PERIODE – 10°/11° EEUW sculptuur in zandsteen met de voorstelling van een zgn “Yogini en volgelingen” – 92 x 99 cm De sculptuur wordt gekenmerkt door een lineaire structuur en een realistische lichamelijke weergave. Het lichaam is rijkelijk getooid met juwelen en in de hoofdtooi is de figuur van de beschermende Chhepu zichtbaar. De sculptuurtechniek is kenmerkend voor de shilpi’s (beeldhouwers) van Jejekadesa als Dahaladesa in Madhy Pradesh uit een collectie uit het Brusselse

10th/11th Cent. Central Indian Chandella period “Yogini” sculpture in sandstone The sculpture is characterized by a linear structure and a realistic physical representation. The body is richly adorned with jewels and in the headdress the figure of the protective Chhepu is visible. The sculpture technique is characteristic of the shilpis (sculptors) of Jejekadesa like Dahaladesa in Madhy Pradesh.

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 12000-15000 euro