Lot 752

Lot: 752

OOST-JAVA – MAJAPAHIT PERIODE (ca 1293 – ca 1500) vijf originele sculptuurtjes uit het hoogtepunt van het Majapahit – koninkrijk (1292 – 1478) in terracotta : “Kopjes” – van 5 tot 16 cm – telkens gemonteerd op voetje Volgens archeologen maakten deze hoofdjes deel uit van een nu nog bijzonder weinig voorkomend lichaam , daar de beeldjes ritueel gebroken werden (een praktijk , die ook in Thailand en India bekend was) . Het feit dat het meestal om vrouwenhoofdjes gaat , doet hen denken aan vruchtbaarheidsbeeldjes , die onthoofd werden tijdens de meest kritieke fase in het leven van een vrou

five 14th Cent. Java Majapahit period head sculptures in earthenware

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 500-1000 euro