Lot 60

Lot: 60

Superbe zeventiende eeuwse Renaissance-bahut met twee kleine en twee grotere deuren en met twee laden in eik en ebbenhout – met zeer fijn gesculpteerde paneeltjes met bijbelse voorstellingen, ondermeer ivm geloof, hoop en liefde en met zes gecanneleerde zuiltjes ooit aangekcoht bij Zeberg – Antwerpen, volgens de familie omstreeks 1960

superb 17th Cent. Renaissance style cabinet in oak and ebony with very finely sculpted panels with biblical scenes, including those related to faith, hope and love, and with six fluted columns once (ca 1960) bought at one of Antwerp’s most famous antique dealers Zeberg

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 5000-10000 euro