Lot 501

Lot: 501

Zeventiende eeuws Chinees bekken uit de Ming-periode in aardewerk met groene glazuur en typische ornamentiek – diameter : 21 cm

17th Cent. Chinese Ming period basin in earthenware with green glaze

Auctionday 5/12/2021
Schatting/Estimation 250-400 euro