Lot 307a

Lot: 307a

OPPENHEIM DENNIS (° MASON CITY , WASHINGTON 1938) originele litho genummerd 23/81 : “Landslide 1968” (een uitgevoerd project !) – 76 x 56 getekend en gedateerd 1973

Dennis Oppenheim signed “Landslide 1968” lithograph dated 1973

Auctionday 4/12/2021
Schatting/Estimation 400-700 euro

Artist

OPPENHEIM DENNIS (° MASON CITY , WASHINGTON 1938) (2)
OPPENHEIM DENNIS (° MASON CITY , WASHINGTON 1938) (2)