Lot 1037

Lot: 1037

Kleine verzameling van Afrikaanse zgn “cache-sexes” voor vrouwen en mannen en telkens versierd met kralen

small collection of African “cache sexe” with beads

Auctionday 11/12/2021
Schatting/Estimation 100-300 euro