Paintings

Lot 66
Lot 66

Lot Chinese voorstellingen, één gemaakt met bankbiljetten en postzegels en één Chinees borduurwerk

several Chinese artworks, one made of banknotes and stamps

Lot 67
Lot 67

Lot Chinese schilderingen

several Chinese paintings

Lot 68
Lot 68

Lot Chinese schilderingen

several Chinese paintings

Lot 69
Lot 69

Raar Chinese schilderijtjes (overschilderde bedpanelen) van tijdens de Culturele Revolutie - 24 x 62

pair of Chinese paintings from during the Cultural Revolution, made on Qing-period bedpanels

Lot 70
Lot 70

Twee Chinese zwart/wit prints met bloemenvazen - 99 x 41 cm

2 Chinese black and white prints

Lot 71
Lot 71

CHINA - 20° EEUW olieverfschilderij op doek allicht van de Pekinese school : "Meisje met fruit" - 46,5 x 32,5

20th Cent. Chinese oil on canvas, probably of the Bejing school

Lot 72
Lot 72

Chinees olieverfschilderij op doek : "Portret van een jonge vrouw" - 50 x 40

Chinese oil on canvas

Lot 99
Lot 99

Chinees paneel in rode lak en goud met tekst ivm het huwelijk - 51 x 104

Chinese panel in red lacquer and gold with a scripture concerning marriage

Lot 101
Lot 101

QIU YING (ca 1494 - 1551/52) aquarel met een karakteristiek uitgewerkt en sterk geanimeerd thema met verschillende personages in een landschap - 37,5 x 33 in een kader met een tekst, geschreven door een zeker Hu Zih San dd 2 juli 1923, die d [...]

Lot 102
Lot 102

Ingekaderd negentiende eeuws Chinees olieverfschilderij op doek met een voorouderportret met vijf personages - 82 x 63,5

framed 19th Cent. Chinese 'ancestral portrait' oil on canvas with five figures

Lot 103
Lot 103

Ingekaderd negentiende eeuws Chinees olieverfschilderij op doek met een voorouderportret met negen personages - 82,5 x 63

framed 19th Cent. Chinese 'ancestral portrait' oil on canvas with nine figures

Lot 104
Lot 104

Ingekaderd Chinees voorouderportret met zittende oude man en vrouw - 82 x 70

framed Chinese ancestral portrait painting with old man and woman

Lot 105
Lot 105

Chinees schilderij (op doek) met voorouderportret met zes personages - 185 x 95,5

Chinese painting (on canvas) with the portrait of 6 ancestors

Lot 106
Lot 106

Ingekaderd Chinees voorouderportret met een koppel personages - 138 x 94

framed Chinese ancestral portrait

Lot 107
Lot 107

Chinese 'scroll' met vier - telkens gesigneerde - schilderingen elk met een 'Wijze' - telkens : 22 x 15 cm

Chinese scroll with four signed paintings, each with a Sage

Lot 108
Lot 108

Chinese schildering op rol/scroll met erotische voorstellingen - 14,5 x 95 cm

Chinese painting on scroll with erotic scenes

Lot 109
Lot 109

Chinese schildering (130 x 59) met de voorstelling van "Negen mooie vrouwen" - op rol

Chinese painting with "Nine beautiful women" on scroll

Lot 110
Lot 110

Chinese "rol" met een schildering met de voorstelling van een man op een rots in het water - 135 x 68,5

Chinese scroll with painting

Lot 111
Lot 111

Chinese scroll met landschapschildering - 130 x 42

Chinese scroll with landscape painting

Lot 112
Lot 112

Chinese schildering met landschap - 65,5 x 43 - op een rol

Chinese landscape painting on scroll

Lot 113
Lot 113

Chinese schildering op rol/scroll met een Christelijke voorstelling - 124 x 69

Chinese painting on scroll with Christian bible scene

Lot 114
Lot 114

Chinese schildering op rol/scroll met een Christelijke voorstelling - 128 x 64

Chinese painting on scroll with Christian bible scene

Lot 115
Lot 115

Lot van Chinese schilderijtjes op rijstpapier, telkens met een typische voorstelling

several small Chinese paintings on ricepaper

Lot 116
Lot 116

Chinese gouache op zijde : "Mannelijke godheid zittend op een vliegende kraanvogel" $$ - 53 x 41,5 - ingekaderd

framed Chinese gouache on silk with a male god sitting on a bird $$

Lot 117a
Lot 117a

Antiek Chinees ingekaderd stuk textiel met borduurwerk in zijde : "Hofdame met Oude Wijze - 110 x 56

antique Chinese embroidery in silk - framed

Lot 117b
Lot 117b

Antiek Chinees ingekaderd stuk textiel met borduurwerk in zijde : "Hofdame met vaas en vleermuis ( "fû" ) - 110 x 56

antique Chinese embroidery in silk - framed

Lot 118
Lot 118

Antiek Chinees borduurwerk in zijde op een rode, handgeweven drager, met centraal de voorstelling van een wijze met hert (één van de drie goden van geluk, rijkdom en deze van lang leven) en met bovenaan kraanvogels en onderaan oa met een pagod [...]

Lot 119
Lot 119

Antiek Chinees ingekaderd stuk textiel met borduurwerk in zijde : "Landschap met dame en heer" - 125 x 57

antique Chinese embroidery in silk - framed

Lot 120
Lot 120

Paar Chinese borduurwerken in zijde op zijde telkens met een man met kind - telkens : 58 x 26,5 - ingekaderd

pair of framed Chinese embroideries in silk on silk

Lot 147
Lot 147

Antieke Chinese schildering op rol/scroll met de voorstelling van personages en een paard in een landschap - 104 x 39

antique Chinese painting on scroll

Lot 148
Lot 148

Chinese achterglasschildering (églomisé) met de voorstelling van een jonge vrouw met kind - 44 x 59 - ingekaderd

framed Chinese painting on glass

Lot 149
Lot 149

Set van vier Chinese werken in gemengde techniek, die één tafereel vormen : "Keizerlijke tijgerjacht" - telkens : 74 x 25 cm

set of 4 Chinese mixed media representing one imperial tigre hunting party

Lot 150
Lot 150

Chinese aquarelschildering met vogelvangende personages - 84 x 39

Chinese watercolor painting with bird catchers

Lot 152
Lot 152

Chinese schildering met vogel en bloesemende tak - gedateerd 1975 - 86 x 28,5 cm

Chinese painting, dated 1975

Lot 153
Lot 153

KUNISADA (1823 - 1880) ingekaderde triptiek met drie antieke Japanse prenten telkens met één personage - telkens : 35 x 23,5

antique Japanese triptych with three Kunisada prints in one frame

Lot 154
Lot 154

Lot Japanse prenten : met een prent in kleur naar KAWASE HASUI (1883 - 1957) /"Geanimeerd landschap", één met een landschap met bootjes

several Japanese prints print in colors with one after Kawase Hasui

Lot 417
Lot 417

Twee antieke sameningekaderde Thaisse "pustaka-bladen in lijnwaad met teksten in "Pro kon Rah Kun Hang"-taal ( de oudst gekende Siamese geschreven taal) en schilderijtjes - 29,56 x 66,5

two framed antique Siamese pustaka-leafs with script [...]

Lot 426b
Lot 426b

Birmaans zgn "Kalaga" - borduurwerk met de voorstelling van twee hemelse danseressen - 94,5 x 141 cm

Burmese "Kalaga" embroiderie with two celestials dancers

Lot 439
Lot 439

Lot van twee ingekaderde Indische zgn "pitchawys" schilderingen, één met de voorstelling van Krishna en één met een bereden olifant - 86 x 49 en 40 x 52 cm

2 Indian paintings on canvas - framed

Lot 439b
Lot 439b

Ingekaderde Indische zgn "pitchawys" schildering met typische Moghul-voorstelling met hovelingen rond een radja - 92 x 59

Indian painting with typical Moghul scene - framed

Lot 440
Lot 440

Lot van zes antieke Oosterse handgeweven textiellapjes met boorduurwerk in zijde en/of brokaat - in twee kaders

six small antique oriental embroideries on a handwoven canvas - in two frames

Lot 441
Lot 441

Goede antieke Tibetaanse tangka met centraal de voorstelling van een lama - 69 x 51,5 - ingekaderd

good antique Tibetan tangka with the representation of a lama

Lot 442
Lot 442

Ingekaderde kleine Tibetaanse tangka met de "mandala"-voorstelling van de boeddhistische 'hemel' met de vier toegangen - 52 x 41

framed Tibetan mandale tangka

Lot 443
Lot 443

Tibetaanse tangka met de voorstelling van het wiel van het leven, bekroond door de beschermende god Kirthimukha - 55 x 42,5

Tibetan "Wheel of Life" tangka