Lot 871

Lot: 871

Lot van 18 foto’s van heilige plaatsen in Mekka, van pelgrims in Masjid al-Haram, Medina en Muna, … – ca 20 x 26

eighteen 1950’s photographs of holy places in Mecca, pilgrims in Masjid al-Haram, Medina en Muna, …

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 800-1000 euro