Lot 770

Lot: 770

RUSLAND – 18°/19° EEUW zgn feestdagenikoon met centraal de “Verrijzenis van Christus”, waarrond een cyclus van 12 episodes uit de Passie van Christus, met daaromheen 16 liturgische feesten (van de geboorte van Maria tot haar ontslapen) – 35,2 x 31,2

18th/19th Cent. Russian religious festivities’ icon with the “Resurrection of Christ” in the center, surrounded by a cycle of 12 episodes from the Passion of Christ, surrounded by 16 liturgical festivities

Veilingdag/Auctionday 6/06/2021
Schatting/Estimation 500-1000 euro